Một cơ sở sản xuất ôtô của Argentina. (Nguồn: Minutouno)

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *