Ngày 21/05/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu

Chính phủ

do Kho bạc Nhà nước phát hành đã huy động thành công toàn bộ khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng, với 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm, 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 22 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.860 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,4-7,6%/năm. Kết quả, đã huy động thành công tất cả 2.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 6,80%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,33%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm cũng có 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 6.630 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,10-8,05%/năm. Kết quả, đã có 2.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 7,23%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,27%/năm).

Trái phiếu

kỳ hạn dài 5 năm, số lượng tổ chức tham dự lần này cũng khá đông với 15 thành viên, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.700 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,15-8,7%/năm. Kết quả, trái phiếu kỳ hạn này đã huy động được 1.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 8,23%/năm (giảm 0,22% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó).

Theo

HNX

, phiên đấu thầu ngày 21/5 đã diễn ra sôi động với nhiều thành viên tham gia và số tiền đăng ký

đấu thầu

hợp lệ cao hơn nhiều so với khối lượng gọi thầu.

Toàn bộ khối lượng gọi thầu đã được huy động với lãi suất trúng thầu giảm đáng kể so với đầu năm 2013, mức giảm từ 1,07% đến 1,64% cho các kỳ hạn

Kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 78.274 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu./.

Linh Chi (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *