Ngày 22/05, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (

HNX

) đã tổ chức phiên

đấu thầu

trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành, với tổng giá trị gọi thầu là 3.500 tỷ đồng.

Trái phiếu đợt này có 4 loại kỳ hạn 1.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm, 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, 300 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 200 tỷ đồng cho kỳ hạn 10 năm.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.840 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,9-8,8%/năm. Kết quả, đã có 1.250 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm trúng thầu, lãi suất trúng thầu 8%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,6%.)

Tương tự, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 8 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.240 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,3-9,2%/năm và kết quả đã huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 8,4%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,3%.)

Tuy nhiên, trái phiếu kỳ hạn 5 năm chỉ có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 125 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,8-9%/năm. Kết quả, đã có 100 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm được huy đồng, lãi suất trúng thầu 8,8%/năm (hấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,45%.)

Riêng trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã không có thành viên nào tham gia dự thầu.

HNX cho biết, với 2.850 tỷ đồng

trái phiếu

Chính phủ bảo lãnh huy động được trong phiên đấu thầu hôm nay thì kể từ đầu năm đến nay,

VDB

đã huy động được 22.822 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu./.

Linh Chi (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *