Quang cảnh đại hội cổ đông tại MB. (Nguồn: MB)

Thúy Hà (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *