Chiếc Lamborghini Aventador LP 700-4 mạ vàng. (Nguồn: Getty)

Huy Đồng (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *