Mặc dù trong hoàn cảnh nền nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực

bất động sản

, nhưng trong năm 2012, Công ty Cổ phần Đầu tư đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà 7 vẫn đạt mức chia lợi nhuận cổ tức 15%.

Thông tin trên được ông Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

Sông Đà

7 đưa ra tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 diễn ra sáng nay, 21/5 tại Hà Nội.

Cụ thể, ông Thắng cho hay, mặc dù năm 2012 là một năm đầy biến động, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản khi thị trường gần như đóng băng, nhưng Công ty Cổ phần Đầu tư đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà 7 vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn. Kết quả, giá trị sản xuất kinh doanh của Công ty đạt trên 100% kế hoạch, giá trị đầu tư và doanh thu đều vượt mức đặt ra.

Bên cạnh đó,

lợi nhuận

thu được của Công ty này trong năm 2012 cũng đạt mức 38,7 tỷ đồng, đạt 111% so với kế hoạch; mức nộp ngân sách nhà nước vượt 30% mức kế hoạch.

Đặc biệt, trong hoàn cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng theo ông Thắng, phía Công ty vẫn cố gắng đảm bảo mức chia cổ tức cho các cổ đông là 15% đúng như theo kế hoạch đã đặt ra năm 2011 trước đó. Mặt khác, Sông Đà 7 cũng đảm bảo quỹ dự phòng 5%; quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%; quỹ đầu tư 35%.

Đại hội Cổ đông đã thống nhất và thông qua nhiều mục tiêu quan trọng trong năm 2013 như đạt giá trị sản xuất kinh doanh tăng 148% , doanh thu tăng 131%, nộp ngân sách Nhà nước tăng 142% so với năm 2012. Mức lợi nhuận trước thuế cũng được thống nhất là 20,5 tỷ đồng, trong khi đó, mức lợi nhuận

cổ tức

được chia cho các cổ đông trong năm nay được Sông Đà 7 đặt ra là 12%.

Trong thời gian tới, Sông Đà 7 sẽ tập trung kiện toàn bộ máy và cơ chế điều hành, quản lý doanh nghiệp một cách khoa học, hiệu quả; tập trung nguồn lực quản lý các dự án đảm bảo hiệu quả kinh tế và phù hợp với các quy định của pháp luật. Sông Đà 7 cũng sẽ bám sát kế hoạch, từ đó thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các dự án trọng điểm, đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình.

Thời gian tới, theo lộ trình đã đề ra, Sông Đà 7 sẽ tiếp tục thực hiện một loạt dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, điển hình là: Dự án nhà ở cấp Bộ Trưởng, trên Bộ trưởng hiện đang công tác tại Quốc hội TT4, khu đô thị Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm; Dự án khu đô thị cấp Thứ trưởng và tương đương hiện đang đương chức tại cơ quan Quốc hội TT9-TT10, khu đô thị Xuân Phương; Dự án nhà ở CT2A, CT2B và CT2C khu đô thị Xuân Phương, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm; Dự án nhà ở cho cán bộ, công nhân viên Viện bỏng Quốc gia ở thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì…/.

Sơn Bách (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *