Các sinh viên British University Vietnam trong lễ tốt nghiệp. (Ảnh: British University Vietnam)

Phạm Mai (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *