Quang cảnh lễ ký kết

dự án The GoldView

. (Ảnh: Trần Xuân Tình/Vietnam+)

Trần Xuân Tình (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *