Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM (phải) và ông

Ray Kho

, Tổng lãnh sự Cộng hòa Singapore tại TP.HCM ký biên bản nghi nhớ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 9/4, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Roy Kho, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Bộ Giáo dục Singapore đã ký ghi nhớ thỏa thuận thiết lập

quan hệ hợp tác

giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục Singapore.

Theo bản ghi nhớ đã ký, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục Singapore sẽ tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực

giáo dục phổ thông

, giáo dục cao đẳng, đại học.

Cụ thể trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, hai bên sẽ trao đổi kiến thức, triển khai các hoạt động hợp tác nhằm nâng cao chất lượng giáo viên, giám sát viên, nhà quản lý giáo dục; thúc đẩy áp dụng các phương pháp giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin.

Hai bên chia sẻ kinh nghiệm thiết kế chương trình giảng dạy và khuyến khích các hoạt động trao đổi học sinh, giáo viên.

[Singapore và Việt Nam: Đối tác giá trị trong thời kỳ thách thức]

Hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác tăng cường chất lượng giáo dục cao đẳng và đại học của Thành phố Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực được lựa chọn; khuyến khích các dự án nghiên cứu chung và sử dụng

phòng thí nghiệm

chung trong lĩnh vực cùng quan tâm.

Các hội thảo giáo dục  được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác học thuật giữa hai bên và trong ASEAN.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục Singapore cam kết hợp tác để tạo ra, mở rộng và cải thiện chất lượng giáo dục cũng như thu thập, phổ biến các kinh nghiệm nhằm giải quyết các thách thức giáo dục của mỗi bên.

Thỏa thuận giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh-Bộ Giáo dục Singapore sẽ có hiệu lực trong 5 năm và có thể được gia hạn thêm 5 năm thông qua thỏa thuận của hai bên./.

Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *