Chiều 10/5 tại thủ đô Vientiane, dưới sự chứng kiến của Tổng Thư ký Ủy ban

Chứng khoán Lào Vatthana Dalaloi, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà; Công sứ

Lương Quốc Huy, Đại diện Sở giao dịch

chứng khoán

thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ

Chí Minh và thủ đô Vientiane đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về thúc đẩy

hợp tác

trong thời gian tới.

Theo biên bản ghi nhới trên, đại diện 3 sở giao dịch chứng khoán bày tỏ quyết

tâm thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực như chia sẻ thông tin, kinh

nghiệm giao dịch, đào tạo nguồn nhân lực, công nghệ thông tin cũng như công việc

điều hành…, đồng thời khẳng định văn kiện hợp tác này đã đánh dấu một bước

tiến quan trọng trong sự phát triển hợp tác ngành dịch vụ tài chính chứng khoán

giữa hai nước Lào và Việt Nam.

Biên bản ghi nhớ

cũng tạo điều kiện cho các bên nắm bắt được những cơ hội

đang mở ra ở khu vực Đông Nam Á, là tiền đề tốt để cùng nhau phát triển, góp

phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai đất nước

Lào-Việt anh em./.

(TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *